Terugwinnen Mobiele Airco's | F-gassen diploma

Niveau training: 3
Trainingscode: P3-22-000

Algemeen:
De training "Terugwinnen Mobiele Airco's" is bestemd voor personen die onderhoudswerkzaamheden willen gaan verrichten aan airconditioningsystemen met een koudemiddelinhoud kleiner dan 3 kg, zonder zelf aangelegde gesoldeerde verbindingen. Deze training "Terugwinnen Mobiele Airco's" is als voorbereiding bedoeld om deel te nemen aan het wettelijk examen volgens de EU verordening F-gassen. Het certificaat "F-gassen" was voorheen bekend als STEK-diploma maar is sinds kort verandert voor de autobranche. De training "Terugwinnen Mobiele Airco's" geeft de monteur dezelfde certificering als het voormalig STEK-certificaat.

Vooropleiding:
Advies: Airco 1

Doelstelling training:
De training "Terugwinnen Mobiele Airco's" heeft als doel de cursist voorbereiding te geven op het examen "F-gassen" ingevolge artikel 14, eerste lid, van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties waardoor de diplomahouder gerechtigd is de volgende werkzaamheden uit te voeren: Het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen uit mobiele aircosystemen.

Inhoud training:
Onderwerpen die tijdens de training "Terugwinnen Mobiele Airco's" o.a. worden behandeld:
• Basis componentenleer van het aircosysteem
• Koelproces
• Uitvoering en kenmerken van aircosystemen
• Koudemiddelen en milieu
• Wet- en regelgeving
• Meten, gebruik testapparatuur
• Koudemiddelhandelingen, vaststellen aanwezigheid en soort
• Aftappen van het aircosysteem en opslaan van het koudemiddel
• Veiligheid

Werkwijze training:
Een gedeelte van de training "Terugwinnen Mobiele Airco's" bestaat uit zelfstudie. Deze zelfstudie is een E-learning module en voorafgaand aan de klassikale training. In deze training wordt het aircosysteem en de werking daarvan uitgelegd. Tevens staat het trainingsboek online. Door het bestuderen van de eerste 3 hoofstukken bent u in staat om het theorie proefexamen te maken. Deze kennis en de vragenlijst worden tijdens de klassikale trainingsdag behandeld om vervolgens de praktische opdrachten eigen te maken.

Het praktijkgedeelte is zodanig opgebouwd dat de theorie voortdurend wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen. De middag van de trainingsdag staat in het teken van het wettelijk examen. Het examen wordt afgenomen door BMWT-Cert met de apparatuur die ook tijdens de training ingezet wordt.

Duur:
1 dag inclusief examen 09:00h tot 13:30h training 14:00h tot 17:00h BMWT-cert examen

Locatie:
De training "Terugwinnen Mobiele Airco's" wordt verzorgd door ATG op locatie in Dordrecht. (Bij voldoende inschrijving, maximaal 12 personen).

Kosten:
Training "Terugwinnen Mobiele Airco's" inclusief lesmateriaal en e-learning, met toegang tot het examen en lunch per deelnemer € 469,- excl. BTW.
Een losse aanmelding voor:
• Een examen of herexamen op alle onderdelen bedraagt: € 220,-
• Een herexamen van het theoriegedeelte bedraagt: € 69,-
• Een herexamen van het praktijkgedeelte bedraagt: € 193,-

Betaling geschied op basis van incasso of iDEAL betaling. 
De kosten voor het herexamen zijn voor rekening deelnemer. 

Je moet voorafgaand aan de eerste praktijktraining geslaagd zijn voor je E-learning. Examengeld wordt niet vergoed:
    • Theorie herexamen € 69,- 
    • Praktijk herexamen € 193,- 
    • Beide € 220,-

Dit herexamen is alleen mogelijk in het ATG trainingcenter te Dordrecht. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Een deel-herexamen is mogelijk tot 6 maanden na datering van de BMWT uitslagbrief. De training en het examen Terugwinnen Mobiele Airco’s wordt enkel georganiseerd bij een voldoende deelnemersaantal. ATG kan niet garanderen dat de training binnen de door BMWT gestelde termijn wordt gegeven.

Examen:
Het examen word afgenomen door BMWT.

Klik hier voor het examen reglement en hier voor het huishoudelijk reglement.