Scoop | Meten met de oscilloscoop

Niveau: 2/3
Trainingscode: P2/3-01-421

Algemeen:
De training "Scoop" is bestemd voor personen die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met het verhelpen van storingen in elektronische systemen. Voornamelijk het toepassen van de meest gangbare typen scoops (oscilloscopen) en het interpreteren en analyseren van verschillende signaaltypes staat daarbij centraal.

Vooropleiding:
MBO niveau 2 / Autotechnicus.

Doelstelling training:
Na afronding van de training is de deelnemer in staat om:
• De Scoop (osilloscoop) correct aan te sluiten en in te instellen
• De voorkomende signaaltypen te beschrijven en te verklaren
• De kenmerken en eigenschappen van signalen te omschrijven
• De factoren te noemen die signalen kunnen beïnvloeden
• Scoopbeelden te interpreteren en analyseren

Inhoud training:
Onderwerpen die tijdens de training o.a. worden behandeld:
• De Scoop correct aansluiten en instellen, waaronder:
     ◦ Triggeren, Time/Div, Volts/Div, Manua/Autorange.
• De voorkomende signaaltypen beschrijven en verklaren, waaronder:
     ◦ Sinusvorm, blokvorm, puls, AC/DC, analoog, digitaal.
• De kenmerken en eigenschappen van signalen omschrijven, waaronder:
     ◦ Duty-cycle, periode, amplitude, op- en neergaande flank, frequentie, top-topwaarde, effectieve waarde, gemiddelde spanningswaarde

Werkwijze training:
Gedurende de Scoop Training, die zeer praktijkgericht is, wordt vooral de nadruk gelegd op het analyseren van scoopbeelden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van signalen, afkomstig van elektronische systemen in het voertuig, waaronder het motormanagementsysteem en datanetwerken zoals CAN-bus.

Certificaat en BKS-toets:
Een bewijs van deelname wordt door ATG uitgereikt. Stichting OOMT is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigenbranche. Stichting OOMT betaalt de kosten van de ontwikkeling en afname van BKS-toetsen. Daardoor is deelname aan de toetsen gratis. En als een medewerker van een OOMT-afdragend bedrijf slaagt voor een BKS-toets, ontvangt de werkgever een stimuleringspremie en de deelnemer een certificaat voor het branchepaspoort. IBKI voert de BKS in opdracht van Stichting OOMT uit.

Duur:
1 dag

Locatie:
De training "Scoop" wordt door ATG verzorgd op de locatie Dordrecht. (Bij voldoende inschrijving en maximaal 12 personen).

Kosten:
Op basis van incasso of iDEAL betaling. De training "Scoop" inclusief lesmateriaal € 249,00 excl. BTW.

In-company:
Op aanvraag

Subsidie:
OOMT-stimuleringspremie op de BKS-toets:
De training "Scoop" is opgenomen in de BrancheKwalificatieStructuur. Het behalen van BKS-certificaten is goed voor medewerkers en verhoogt de kwaliteit in de branche. Daarom stimuleert OOMT deelname aan de BKS door de kosten voor het afleggen van een toets volledig voor haar rekening te nemen. Wanneer de deelnemer slaagt voor de toets ontvangt het OOMT-lid een stimuleringspremie van € 75,- voor de kennistoets. Zie ook www.bksmobiel.nl.

FCB-subsidie voor VACO-leden:
Bedrijven die zijn aangesloten bij vereniging VACO en afdragen aan FCB kunnen op deze training een FCB-stimuleringsbijdrage aanvragen. Kijk voor de details op www.vaco.nl/opleidingen of neem contact op met SVOB Opleidingen: telefoon 071-5686940, fax 071-5686941 of svob.opleidingen@kcleiden.nl.