Schadeherstel Elektrische en Hybride Voertuigen

Niveau training: 2
Trainingscode:  

Algemeen:
Hybride techniek is momenteel algemeen geaccepteerd en gezien de leeftijd van het hybride wagenpark is de kans groot dat u als universeelbedrijf wordt geconfronteerd met Hybride technologie. ATG benadert daarom de training "Schadeherstel Elektrische en Hybride Voertuigen" vanuit uw praktijk.

Vooropleiding:
Voorafgaand aan deze training is geen basiskennis van hybridetechniek vereist.

Inhoud training:
Onderwerpen die tijdens de training o.a. worden behandeld:
• Wat is hybride?
• Opbouw van het Hybride systeem
• Opbouw en werking van het remsysteem in hybridevoertuigen
• Opbouw en werking van airconditioning-aandrijving
• Opbouw en werking datanetwerk (CAN-Bus)
• Veiligheidsmaatregelen bij reparatiewerkzaamheden
• Opstartprocedure bij Hybridevoertuigen
• Training in omgaan met hoogspanning
• Veiligstellen van het hoogspanningssysteem
• Gebruik diagnoseapparatuur
• Accessoiresgebruik
• Omgang met hybride-transmissie
• Training in maatregelen bij pech en aanrijdingen bij hybridevoertuigen

Werkwijze:
Gedurende de training, die zeer praktijkgericht is, wordt vooral de nadruk gelegd de algemene werking van een hybridetechniek voertuig en hoe daarmee om te gaan bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Wat mag wel en wat mag zeker niet. Daarbij wordt door middel van praktische opdrachten het systeem u eigen gemaakt.

Certificaat en FOCWA Toets:
Een bewijs van deelname wordt door ATG uitgereikt. 
Het examen is in beheer van FOCWA.

Duur:
1 dag

Locatie:
De training "Schadeherstel Elektrische en Hybride Voertuigen" wordt door ATG verzorgd op de locaties Dordrecht, Eindhoven en Zwolle. (bij voldoende inschrijvingen en maximaal 12 personen)

Kosten:
Op aanvraag

Subsidie:
OOC subsidie voor OOC-leden:
Bedrijven die zijn aangesloten bij stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC) kunnen op deze opleiding een OOC-subsidie krijgen. Kijk voor de details op www.oocinfo.nl/oocsubsidie/Subsidievoorwaarden of neem contact op met stichting OOC: telefoon 0252-242375 of info@oocinfo.nl.