Motormanagement Benzine | Actuatoren en Sensoren

Niveau training: 3
Trainingscode: P3-15-388

Algemeen:
De training "Motormanagement Benzine" is bestemd voor personen die in hun werk te maken krijgen met het verhelpen van storingen in benzine motormanagementsystemen. Bij het stellen van de diagnose aan het motormanagement wordt gebruik gemaakt van de diagnosetester.

Vooropleiding:
MBO niveau 2 / Autotechnicus.

Doelstelling training:
Na afronding van de training "Motormanagement Benzine" is de deelnemer in staat om:
• Dynamische metingen uit te voeren met de diagnosetester aan de sensoren en actuatoren van een motormanagement systeem.
• De te meten sensoren en actuatoren op werking te beoordelen aan de hand van uitgevoerde metingen.

Inhoud training:
Onderwerpen die tijdens de praktische motormanagement training o.a. worden behandeld:
• EOBD parameters beoordelen met de diagnosetester.
• Beoordelen van merkgerichte datalijstgegevens uit het motormanagement.
• Benamingen en betekenissen van datalijstgegevens.
• Werking sensoren.
• Werking actuatoren.
• Nominale waarden van parameters.

Werkwijze training:
Gedurende de training "Motormanagement Benzine", die zeer praktijkgericht is, wordt vooral de nadruk gelegd op het gebruik van de diagnosetester. Daarbij wordt gebruik gemaakt van signalen, afkomstig van de sensoren en actuatoren van het motormanagementsysteem. Metingen worden verricht aan voertuigen die de cursist zelf meeneemt.

Certificaat en BKS-toets:
Een bewijs van deelname wordt door ATG uitgereikt. Stichting OOMT is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigenbranche. Stichting OOMT betaalt de kosten van de ontwikkeling en afname van BKS-toetsen. Daardoor is deelname aan de toetsen gratis. En als een medewerker van een OOMT-afdragend bedrijf slaagt voor een BKS-toets, ontvangt de werkgever een stimuleringspremie en de deelnemer een certificaat voor het branchepaspoort. IBKI voert de BKS in opdracht van Stichting OOMT uit.

Duur:
1 dag

Locatie:
De training "Motormanagement Benzine" wordt door ATG verzorgd op de locatie Dordrecht. (Bij voldoende inschrijvingen en maximaal 12 personen)

Kosten:
Op basis van incasso of iDEAL betaling. De training "Motormanagement Benzine" inclusief lesmateriaal en lunch per deelnemer € 498,00 excl. BTW.

In-company:
Op aanvraag.

Subsidie:
OOMT-stimuleringspremie op de BKS-toets:
De training "Motormanagement Benzine" is opgenomen in de BrancheKwalificatieStructuur. Het behalen van BKS-certificaten is goed voor medewerkers en verhoogt de kwaliteit in de branche. Daarom stimuleert OOMT deelname aan de BKS door de kosten voor het afleggen van een toets volledig voor haar rekening te nemen. Wanneer de deelnemer slaagt voor de toets ontvangt het OOMT-lid een stimuleringspremie van € 75,- voor de kennistoets. Zie ook www.bksmobiel.nl.

FCB -subsidie voor VACO-leden:
Bedrijven die zijn aangesloten bij vereniging VACO en afdragen aan FCB kunnen voor deze training een FCB-stimuleringsbijdrage aanvragen. Kijk voor de details op www.vaco.nl/opleidingen of neem contact op met SVOB Opleidingen: telefoon 071-5686940, fax 071-5686941 of svob.opleidingen@kcleiden.nl.