Hybride 2 | Diagnose

Niveau training: 3
Trainingscode: P3-12-435

Algemeen:
Hybride techniek is momenteel algemeen geaccepteerd en gezien de leeftijd van het hybride wagenpark is de kans groot dat u als universeel bedrijf wordt geconfronteerd met deze technologie. Indien er zich een storing in het hybride systeem voordoet is het belangrijk om te weten welke diagnosemiddelen en data beschikbaar zijn en hoe deze juist toegepast en geïnterpreteerd dienen te worden. Wij benaderen, om deze reden, de training vanuit uw praktijk. Op dit moment is het NIET verplicht om een NEN-3140 certificaat te bezitten als er aan een hybride voertuig wordt gewerkt. De verzekering en ARBO stellen de eis dat de personen welke aan hybride voertuigen werken gedegen getraind zijn. Om deze reden zijn de ATG Hybride trainingen opgebouwd volgens de NEN-3140 voorschriften. Voorafgaand aan de training krijgt u toegang tot de "Hybride E-Learning".

Vooropleiding:
Voorafgaand aan deze training is basiskennis van hybride-techniek en de specifieke hybride veiligheid vereist. Bewijs van deelname aan een dergelijke training.

Inhoud training:
Onderwerpen die tijdens de training o.a. worden behandeld:
• Veiligheidsmaatregelen bij diagnosewerkzaamheden 
• Veiligstellen van het hoge spanningssysteem 
• Opbouw en werking van de hybride componenten 
• Gebruik diagnoseapparatuur 
• Interpreteren van de hybride data 
• Verbanden tussen storingsdata en de betrokken systemen 
• Het hybride diagnosestappenplan 

Werkwijze training:
Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer een toegangscode voor het volgen van een E-Learning. Deze E-Learning bereidt u voor op het onderwerp waarna de klassikale training dieper ingaat op de praktijk. Gedurende de training, die zeer praktijkgericht is, wordt vooral de nadruk gelegd op de werking en samenhang van de hybride componenten en hoe daar diagnose aan gesteld dient te worden. Welke gegevens zijn er beschikbaar en hoe dienen deze geïnterpreteerd te worden. Daarbij wordt door middel van praktische opdrachten deze diagnoseprocedure u eigen gemaakt.

Certificaat en BKS-toets:
Een bewijs van deelname wordt door ATG uitgereikt. Stichting OOMT is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigenbranche. Stichting OOMT betaalt de kosten van de ontwikkeling en afname van BKS-toetsen. Daardoor is deelname aan de toetsen gratis. En als een medewerker van een OOMT-afdragend bedrijf slaagt voor een BKS-toets, ontvangt de werkgever een stimuleringspremie en de deelnemer een certificaat voor het branchepaspoort. IBKI voert de BKS toets in opdracht van Stichting OOMT uit.

Duur:
1 dag

Locatie:
De training "Hybride 2" wordt verzorgt door ATG op locatie in Dordrecht.
(Bij voldoende inschrijvingen en maximaal 12 personen)

Kosten:
Op basis van incasso of iDeal betaling. Training inclusief lesmateriaal en lunch per deelnemer: € 299,00 exclusief BTW

Subsidie:
OOMT-stimuleringspremie op de BKS-toets:
Deze training is opgenomen in de BrancheKwalificatieStructuur. Het behalen van BKS-certificaten is goed voor medewerkers en verhoogt de kwaliteit in de branche. Daarom stimuleert OOMT deelname aan de BKS door de kosten voor het afleggen van een toets volledig voor haar rekening te nemen. Wanneer de deelnemer slaagt voor de toets ontvangt het OOMT-lid een stimuleringspremie van € 75,- voor de praktijktoets. Zie ook www.bksmobiel.nl.

FCB-subsidie voor VACO-leden:
Bedrijven die zijn aangesloten bij vereniging VACO en afdragen aan FCB kunnen voor deze training een FCB-stimuleringsbijdrage aanvragen. Kijk voor de details op www.vaco.nl/opleidingen of neem contact op met SVOB Opleidingen: telefoon 071-5686940, fax 071-5686941 of svob.opleidingen@kcleiden.nl.