F-Gassen

Niveau training: 3
Trainingscode: 

Algemeen:
De training "F-Gassen" is bestemd voor personen die onderhoudswerkzaamheden willen gaan verrichten aan airconditioningsystemen met een koudemiddelinhoud kleiner dan 3 kg, zonder zelf aangelegde gesoldeerde verbindingen. Deze training "F-Gassen" is als voorbereiding bedoeld om deel te nemen aan het wettelijk examen volgens de EU verordening F-gassen. Het certificaat Terugwinnen Mobiele Airco's was voorheen bekend als STEK-diploma maar is sinds kort verandert voor de autobranche. De training "F-Gassen" geeft de monteur dezelfde certificering als het voormalig STEK-certificaat.

Vooropleiding:
Advies: Airco 1

Doelstelling Training:
De training "F-Gassen" heeft als doel de cursist voorbereiding te geven op het examen Terugwinnen Mobiele Airco’s ingevolge artikel 14, eerste lid, van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties waardoor de diplomahouder gerechtigd is de volgende werkzaamheden uit te voeren: Het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen uit mobiele aircosystemen.

Inhoud training:
Onderwerpen die tijdens de training "F-Gassen" o.a. worden behandeld:
• Basis componentenleer van het aircosysteem
• Koelproces • Uitvoering en kenmerken van aircosystemen
• Koudemiddelen en milieu
• Wet- en regelgeving
• Meten, gebruik testapparatuur
• Koudemiddelhandelingen, vaststellen aanwezigheid en soort
• Aftappen van het aircosysteem en opslaan van het koudemiddel
• Veiligheid

Werkwijze Training:
Een gedeelte van de training "F-Gassen" bestaat uit zelfstudie. Deze zelfstudie is een E-learning module en voorafgaand aan de klassikale training. In deze training wordt het aircosysteem en de werking daarvan uitgelegd. Tevens staat het trainingsboek online. Door het bestuderen van de eerste 3 hoofstukken bent u in staat om het theorie proefexamen te maken. Deze kennis en de vragenlijst worden tijdens de klassikale trainingsdag behandeld om vervolgens de praktische opdrachten eigen te maken.

Het praktijkgedeelte is zodanig opgebouwd dat de theorie voortdurend wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen. De middag van de trainingsdag staat in het teken van het wettelijk examen. Het examen wordt afgenomen door BMWT-Cert met de apparatuur die ook tijdens de training ingezet wordt.

Duur:
1 dag inclusief examen 09:00h tot 13:30h training 14:00h tot 17:00h BMWT-cert examen

Locatie:
De training "F-Gassen" wordt verzorgd door ATG op locatie in Dordrecht (bij voldoende inschrijving, maximaal 12 personen)

Kosten:
Op aanvraag.

Dit herexamen is alleen mogelijk in het ATG trainingcenter te Dordrecht. 

Certificaat en Examen: 
Een bewijs van deelname wordt door ATG uitgereikt.
Het examen is in beheer van FOCWA.
Het examen wordt afgenomen door BMWT

 
Subsidie:
OOC subsidie voor OOC-leden:
Bedrijven die zijn aangesloten bij stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC) kunnen op deze opleiding een OOC-subsidie krijgen. Kijk voor de details op www.oocinfo.nl/oocsubsidie/Subsidievoorwaarden of neem contact op met stichting OOC: telefoon 0252-242375 of info@oocinfo.nl.