EV en Hybride 1 + e-Learning (NEN9140-BovagNorm)

 

EV en Hybride 1 + e-Learning (NEN9140-BovagNorm)

E-Voertuigen zijn momenteel algemeen geaccepteerd en gezien de leeftijd van het e-wagenpark is de kans groot dat u als universeelbedrijf wordt geconfronteerd met deze technologie. Wij benaderen, om deze reden, de training vanuit uw praktijk.

 

Niveau: 2

Trainingscode: P2-04-407

 

Algemeen:

Afspraken vanuit automotive branche organisaties

Nieuwe techniek vraagt nieuwe kennis. Hybride en elektrisch aangedreven voertuigen hebben andere onderhouds- en reparatieprocedures. Kennis van deze procedures is essentieel omdat monteurs in aanraking kunnen komen met hoge spanning. Om invulling te geven aan de Arbo wetgeving zijn er twee normen opgesteld, te weten de NEN9140 in combinatie met de NEN3140 en de Bovag norm “Veilig werken aan Elektrische voertuigen en Hybride elektrische voertuigen in garagewerkplaatsen”.

 

Deze normen hebben tot doel risico’s bij het werken aan e-voertuigen weg te nemen. Het gaat hierbij om de risico’s die voortkomen uit gevaren die anders zijn dan of aanvullend zijn aan gevaren bij het werken aan motorvoertuigen met een verbrandingsmotor.

 

De normen geven specifieke eisen  en oplossingen voor:

• het veilig kunnen werken aan e-voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren

• veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen

 

Naast de gevaren die ook aanwezig zijn bij niet- elektrisch aangedreven voertuigen kennen de e- voertuigen enkele specifieke gevaren voortkomend uit:

• de grote hoeveelheid opgeslagen elektrische energie (bijvoorbeeld het accupakket)

• de aanwezige hogere (aanraakgevaarlijke) elektrische spanningen

• mogelijk onverwacht voertuiggedrag (spontane bewegingen)

• de te nemen organisatorische maatregelen

• de persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Praktische invulling van de Norm

De norm beschrijft onder andere twee functies, die van werkverantwoordelijke/vakbekwaam persoon en van voldoende onderricht persoon(VOP). Zij zijn verantwoordelijk voor de toewijzing van werkzaamheden en de uitvoering van handelingen aan het hoge voltage systeem. Een werkgever zal deze functies moeten toewijzen aan zijn medewerkers. Deelname aan deze training voorziet de deelnemer van de benodigde kennis behorende bij deze functies. Door de persoonlijke certificaten die de deelnemers ontvangen kan aantoonbaar overlegd worden dat kennis is opgedaan van de normen. 

 

Vooropleiding:

Gewenste BKS-toets: EPD1

Voorafgaand aan deze training is geen basiskennis van hybride-techniek vereist.

 

Inhoud training:

Onderwerpen die tijdens de training o.a. worden behandeld:

• Wat zijn e-voertuigen?

• Opbouw van het hybride systeem

• Opbouw en werking van het remsysteem

• Opbouw en werking van airconditioning-aandrijving

• Opbouw en werking datanetwerk (CAN-Bus)

• Veiligheidsmaatregelen bij reparatiewerkzaamheden

• Opstartprocedure bij hybridevoertuigen

• Leren omgaan met hoge spanning

• Veiligstellen van het hoge spanningssysteem

• Gebruik diagnoseapparatuur

• Accessoiresgebruik

• Omgang met hybride-transmissie

• Maatregelen bij pech en aanrijdingen bij e-voertuigen

 

Werkwijze:

Gedurende de training, die zeer praktijkgericht is, wordt vooral de nadruk gelegd de algemene werking van een hybride voertuig en hoe daarmee om te gaan bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Wat mag wel en wat mag zeker niet. Daarbij wordt door middel van praktische opdrachten het systeem u eigen gemaakt.

 

Certificaat en BKS Toets:

Een bewijs van deelname wordt door ATG uitgereikt.

Stichting OOMT is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigenbranche. Stichting OOMT betaalt de kosten van de ontwikkeling en afname van BKS-toetsen. Daardoor is deelname aan de toetsen gratis. En als een medewerker van een OOMT-afdragend bedrijf slaagt voor een BKS-toets, ontvangt de werkgever een stimuleringspremie en de deelnemer` een certificaat voor het branchepaspoort. IBKI voert de BKS in opdracht van Stichting OOMT uit.

 

Duur:

1 dag

 

Locatie:

ATG Dordrecht

(bij voldoende inschrijvingen en maximaal 10 personen)

 

Kosten:

e-Learning, training inclusief lesmateriaal en lunch per deelnemer € 299,00 (excl. btw)

 

In company:

Op aanvraag.

 

Subsidie:

OOMT stimuleringspremie op de BKS toets:

Deze training is opgenomen in de branche kwalificatie structuur. Het behalen van BKS-certificaten is goed voor medewerkers en verhoogt de kwaliteit in de branche. Daarom stimuleert OOMT deelname aan de BKS door de kosten voor het afleggen van een toets volledig voor haar rekening te nemen.

Wanneer de deelnemer slaagt voor de toets ontvangt het OOMT-lid een stimuleringspremie van € 75,- voor de kennistoets. Zie ook www.bksmobiel.nl.

 

FCB subsidie voor VACO-leden:

 

Bedrijven die zijn aangesloten bij vereniging VACO en afdragen aan FCB kunnen voor deze training een FCB stimuleringsbijdrage aanvragen. Kijk voor de details op www.vaco.nl/opleidingen of neem contact op met SVOB opleidingen: telefoon 071-5686940, fax 071-5686941 of svob.opleidingen@kcleiden.nl.