Auto Elektronica Schadeherstel 2

Niveau training: 3
Trainingscode: 

Algemeen:
In de training "Auto Elektronica Schadeherstel 2" wordt ingegaan op de functie en werking van veel voorkomende actuatoren en sensoren die voorkomen in de huidige elektronische systemen. Dit betekent dat er dieper wordt ingegaan op hoe een actuator of sensor zijn signaal verwerkt of opbouwd. De theorie uit de "AES 2" training wordt aan de praktijk getoetst. Dit wordt gedaan aan de hand van praktijkopstellingen en lesmaterialen met gebruik van multimeter, scoop, uitlees- en meetapparatuur. Het zoeken naar storing, meten en storingen verhelpen komt aan bod in de "AES 2" training.

Vooropleiding:
Autotechnicus of 1e autotechnicus.

Doelstelling Training: 
Na afronding van de "AES 2" training is de deelnemer in staat om door middel van routinematig meten, elektr(on)ische storingen op te sporen en te verhelpen, gebruikmakend van diverse meetapparatuur.

Inhoud Training: 
Onderwerpen die tijdens de training o.a. worden behandeld:
• Moderne meetapparatuur, oscilloscoop, motormanagement diagnosesystemen
• Laad, start- en ontstekingssystemen, diverse inspuitsystemen, sensoren en actuatoren
• Motorregelingen, waaronder: Lambda regeling, stationair regeling, noodloop • Signaaltypes, meten van sensorsignalen, aansturing van diverse actuatoren

Werkwijze: In de "AES 2" training zal de theorie worden ondersteund met een aantal praktijk-opdrachten voor diagnose aan elektronica.

Certificaat en FOCWA Toets:
Een bewijs van deelname wordt door ATG uitgereikt.
Het examen is in beheer van FOCWA.

Duur opleiding:
2 dagen

Locatie Training:
De EPD 2 Training wordt door ATG verzorgd op de locaties Dordrecht, Eindhoven en Zwolle. (bij voldoende inschrijving en maximaal 12 personen)

Kosten:
Op aanvraag

Subsidie:
OOC subsidie voor OOC-leden:
Bedrijven die zijn aangesloten bij stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC) kunnen op deze opleiding een OOC-subsidie krijgen. Kijk voor de details op www.oocinfo.nl/oocsubsidie/Subsidievoorwaarden of neem contact op met stichting OOC: telefoon 0252-242375 of info@oocinfo.nl.