Airco 2 | Reparaties en onderhoud aan aircosystemen

Niveau training: 3
Trainingscode: P3-02-354

Algemeen:
De training "Airco 2" is opgezet om aircotechniek en alle voorkomende handelingen te leren met betrekking tot het ingebruiknemen, installeren, repareren en onderhouden van het aircosysteem. U krijgt inzicht doordat de theorie voordurend getoetst wordt aan de praktijk waarbij u ook alle handelingen gaat uitvoeren.

Let op! Voor het terugwinnen van het koudmiddel is het verplichte F-gassendiploma (Terugwinnen Mobiele Airco’s) vereist. Neem contact op met ons over de mogelijkheden van het F-gassendiploma.

Vooropleiding:
Advies: "Airco 1" 
Verplicht: "Terugwinnen Mobiele Airco’s"

Doelstelling training:
Na afronding van de training "Airco 2" is de deelnemer in staat om:
• De eigenschappen van een airconditioningsysteem en de werking van de koudemiddelkringloop te benoemen.
• De naam, functie en werking van de onderdelen van een airconditioningssysteem te benoemen.
• De diverse uitvoeringsvormen van airconditioningsystemen te herkennen.
• Met service-apparatuur om te gaan en de basisprincipes van storingen aan de hand van praktijkoefeningen te herkennen
• Koeltechnische begrippen als oververhitting en nakoeling te kennen.
• De volgende handelingen uit te voeren:
• Drukbeproeving
• Vacumeren
• Vullen van het aircosysteem
• In bedrijf stellen

Inhoud training:
Onderwerpen die tijdens de  training "Airco 2" o.a. worden behandeld:

• Basis storingsanalyse (koeltechnisch & elektrotechnisch)
• Lektesten - drukbeproeving van het aircosysteem
• Vacumeren van het aircosysteem
• Vullen van het aircosysteem
• In bedrijf stellen van het systeem
• Temperaturen en drukken aan de airco meten

Werkwijze training:
De training "Airco 2" is zodanig opgebouwd dat de theorie voortdurend wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen.

Certificaat en BKS-toets:
Een bewijs van deelname wordt door ATG uitgereikt. De training wordt afgesloten met een praktijk BKS-toets.

Duur:
2 dagen, inclusief praktijk BKS-toets.

Locatie:
De training "Airco 2" wordt door ATG verzorgd in Dordrecht. (Bij voldoende inschrijvingen en maximaal 12 personen).

Kosten:
De training "Airco 2" inclusief lesmateriaal en lunch per deelnemer. Op basis van incasso of iDEAL betaling € 498,00 excl. BTW.

In-company:
Op aanvraag

Subsidie:
OOMT-stimuleringspremie op de BKS-toets:
De training "Airco 2" is opgenomen in de BrancheKwalificatieStructuur. Het behalen van BKS-certificaten is goed voor medewerkers en verhoogt de kwaliteit in de branche. Daarom stimuleert OOMT deelname aan de BKS door de kosten voor het afleggen van een toets volledig voor haar rekening te nemen. Wanneer de deelnemer slaagt voor de toets ontvangt het OOMT-lid een stimuleringspremie van € 75,- voor de praktijktoets. Zie ook www.bksmobiel.nl.

FCB-subsidie voor VACO-leden:
Bedrijven die zijn aangesloten bij vereniging VACO en afdragen aan FCB kunnen voor deze training een FCB-stimuleringsbijdrage aanvragen. Kijk voor de details op www.vaco.nl/opleidingen of neem contact op met SVOB Opleidingen: telefoon 071-5686940, fax 071-5686941 of svob.opleidingen@kcleiden.nl.