AC 2

Niveau training: 3
Trainingscode: 

Algemeen over deze Training:
De "AC 2" training is opgezet om aircotechniek en alle voorkomende handelingen te leren met betrekking tot het ingebruiknemen, installeren, repareren en onderhouden van het aircosysteem. U krijgt inzicht doordat de theorie voordurend getoetst wordt aan de praktijk waarbij u ook alle handelingen gaat uitvoeren.

Let op! Voor het terugwinnen van het koudmiddel is verplichte F-gassendiploma (terugwinnen mobiele airco’s) vereist. Neem contact op met ons over de mogelijkheden van het F-gassendiploma.

Vooropleiding:
Advies: Airco 1 training

Doelstelling Training:
Na afronding van de "AC 2" training is de deelnemer in staat om:
• De eigenschappen van een airconditioningsysteem en de werking van de koudemiddelkringloop te benoemen.
• De naam, functie en werking van de onderdelen van een airconditioningssysteem te benoemen.
• De diverse uitvoeringsvormen van airconditioningsystemen te herkennen.
• Met service-apparatuur om te gaan en de basisprincipes van storingen aan de hand van praktijkoefeningen te herkennen
• Koeltechnische begrippen als oververhitting en nakoeling te kennen.
• De volgende handelingen uit te voeren:
• Drukbeproeving •Vacumeren
• Vullen van het airco systeem
• In bedrijf stellen

Inhoud Training:
Onderwerpen die tijdens de "AC 2" training o.a. worden behandeld:

• Basis storingsanalyse (koeltechnisch & elektrotechnisch)
• Lektesten - drukbeproeving van het airco systeem
• Vacumeren van het airco systeem
• Vullen van het airco systeem
• In bedrijf stellen van het systeem
• Temperaturen en drukken aan de airco meten

Werkwijze:
De "AC 2" training is zodanig opgebouwd dat de theorie voortdurend wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen.

Certificaat en FOCWA Toets:
Een bewijs van deelname wordt door ATG uitgereikt. 
Het examen is in beheer van FOCWA.

Duur:
2 dagen, inclusief praktijk BKS toets.

Locatie van de Training:
De "AC 2" training wordt door ATG verzorgd in Dordrecht of op eigen locatie. (bij voldoende inschrijvingen en maximaal 12 personen)

Kosten:
Op aanvraag

Subsidie:
OOC subsidie voor OOC-leden:
Bedrijven die zijn aangesloten bij stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC) kunnen op deze opleiding een OOC-subsidie krijgen. Kijk voor de details op www.oocinfo.nl/oocsubsidie/Subsidievoorwaarden of neem contact op met stichting OOC: telefoon 0252-242375 of info@oocinfo.nl.