Hybride 1 training
11-12-13

Praktijkgerichte training waarin de nadruk ligt op de algemene werking van een hybride voertuig en hoe daarmee om te gaan bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Wat mag wel en wat mag zeker niet. Daarbij wordt door middel van praktische opdrachten het systeem eigen gemaakt. De training wordt afgesloten met een BKS praktijktoets.

1 dag training, inclusief lesmateriaal en lunch € 249,- (ex. BTW).

E-learning EXTRA!!!

De training wordt vooraf gegaan door een E-learning.
Deze E-learning wordt kosteloos door ATG aan u beschikbaar gesteld.

NEN9140
Met NEN 9140 veilig werken aan elektrisch aangedreven voertuigen
Nederland is goed vertegenwoordigd met het aandeel Hybride en Elektrische voertuigen. Momenteel staan er meer dan 150.000 elektrisch aangedreven voertuigen geregistreerd. Het is daarom verstandig dat uw medewerkers kennis hebben van deze techniek.

Waarom is dat verstandig?
Met de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen doen nieuwe technologieën hun intrede in de automobielbranche. Aan deze technologieën zijn ook nieuwe risico’s verbonden. Bij ondeskundig handelen zou dit tot ernstige schade en/of letsel kunnen leiden.
Het veilig werken aan elektrisch aangedreven voertuigen is in Nederland  geregeld in de Arbowetgeving en uitgewerkt in de nieuwe NEN 9140.

Zorgplicht van de werkgever
In de Nederlandse Arbowetgeving neemt de 'zorgplicht van de werkgever' een centrale plaats in. Het werken aan elektrische aangedreven voertuigen is voorbehouden aan voldoende opgeleide, deskundige en daartoe bevoegde werknemers, die de juiste materialen en gereedschappen moeten gebruiken. Duitsland en Frankrijk kennen echter andere (strengere) regels en daarom is het van belang om naast de technische documentatie van de fabrikant ook de nationale wet- en regelgeving te kennen.

Wat zijn de voordelen:

  • Veiliger werken
  • Hogere kwaliteit van de werkzaamheden
  • Ter zake getraind personeel
  • Verkleining van de kans op fouten
  • Uitbreiding van de werkzaamheden
  • Vergroting van de marktmogelijkheden

 

Klik hier voor de lesdata en hier om direct in te schrijven.